Ostutingimused

1. ÜLDINE

1.1.  Veebipoe www.puistematerjal.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Logmost Group OÜ (registrikood 11680239), asukohaga Suur-Sõjamäe 25a, Tallinn.

1.2.  Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Logmost Group OÜ (Müüja)  ja ostu sooritanud isiku (Ostja) vahel tekkivaid õigussuhteid  ostmisel-müümisel Veebipoes.

1.3.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.4.  Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

 

2. HIND

2.1.  Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.

2.2.  Kauba hinnad on märgitud Veebipoes toodete juurde. Hinnale lisandub tasu veoteenuse eest, kui kauba eest tasumisel ei ole märgitud teisiti. Kauba veoteenuse tasu sõltub Ostja asukohast ja kauba kogusest. Transporditeenuse tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.

2.3.  Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust, kui kauba hind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1.  Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv transpordiviis.

3.2.  Ostukorvis on võimalik tooteid ning koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.

3.3.  Tellimuse vormistamisel kuvatakse ekraanile lõplik hind, mille saab tasuda pangalingi või muu makselahenduse abil. 

3.4.  Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. 

3.5.  Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Müüja Ostjale e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole kogemata rämpsposti kausta sattunud.

3.6.  Müüjal on õigus lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel. Müüja teavitab sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastab kogu tellitud kauba eest laekunud makse (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul teate saatmisest.

 

4. TASUMINE

4.1.  Veebipoes sooritatud ostude eest tasub Ostja 100% ettemaksuna.

4.2.  Tellimuste eest saab tasuda Maksekesuse AS kaudu või arve alusel.

4.3.  Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Ostja panga ja krediitkaardi andmetele.

 

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1.  Veebipood tarnib kaupa Harjumaa piires.

5.2.  Tooted tarnitakse vastavalt Veebipoes Ostja poolt valitud viisil.

5.3.  Veoteenuse kulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

5.4.  Müüja toimetab kauba kohale tööpävadel 48h jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 5 tööpäeva jooksul.

 

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1.  Ostjal on õigus tehingust taganeda, esitades Müüjale kirjalikus vormis kauba ostmisest taganemise avaldus.

6.2.  Kauba ostmisest taganemise avaldus tuleb saata e-posti aadressile info@logmost.ee. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Müüja Ostjale saadetava teatega.

 

7. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

7.1.  Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest.

7.7.  Juhul, kui Ostja ja Müüja vahel on tekkinud erimeelsused kauba puuduste osas, on Ostjal õigus pöörduda pretensiooniga Müüja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kaubal esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Müüja vastab Ostja kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 kalendripäeva jooksul. Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@logmost.ee.

7.8.  Juhul, kui Ostja ja Müüja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Ostjal õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis Tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)

7.9.  Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ostja asukohajärgsesse maakohtusse.

 

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1.  Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Logmost Group OÜ (registrikood 11680239), asukohaga Mõisa tee 2-1, Muraste.

8.2.  Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

8.3.  Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid. Andmeid kasutatakse ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks.

8.4.  Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Andmeside kliendi ja pankade vahel on krüpteeritud. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.

8.5.  Isikuandmete vastutav töötleja võib saata Ostjale uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi Ostja e-mailiaadressile ainult juhul, kui Ostja on andnud eelnevalt sellekohase nõusoleku.

8.6.  Ostjal on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee.